Behandling av personopplysninger på Gul Index

eller engelsk «Privacy Policy»
Datert 1. januar 2011.

1.0 Innledning
«Lov om behandling av personopplysninger» (kortnavn: personopplysningsloven) er en norsk lov som utgjør den viktigste rettskilden innen beskyttelse av personvern. Loven ble vedtatt 14. april 2000 og trådte i kraft 1. januar 2001. Den erstattet personregisterloven av 1978, og gjennomfører personverndirektivet i norsk rett. Loven gir generelle bestemmelser om behandling av personopplysninger, dvs. opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person.

Formålet med Personopplysningsloven er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. Loven gjelder for behandling av personopplysninger som helt eller delvis skjer med elektroniske hjelpemidler (a), og annen behandling av personopplysninger når disse inngår eller skal inngå i et personregister (b). Loven gjelder for behandlingsansvarlige som er etablert i Norge.

Denne personopplysningspolitikk omhandler hvordan Gul Index innhenter og behandler personopplysninger i samsvar med Personopplysningsloven.

2.0 Om databehandlingen
Gul Index behandler personopplysninger i samsvar med Personopplysningsloven §8, punkt d; «å utføre en oppgave av allmenn interesse», samt Grunnlovens §100: «Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse».

Gul Index sin behandling av personopplysninger samsvarer med kravene fremsatt i Personopplysningsloven §11, herunder at personopplysninger kun behandles etter §8, at opplysningene kun nyttes til saklig begrunnet formål i den behandlingsansvarliges virksomhet, ikke brukes senere til formål som er uforenlig med det opprinnelige formål, er korrekte og oppdaterte i den utstrekning dette er mulig, og ikke lagres lenger enn det som nødvendig ut fra formålet med behandlingen.

3.0 Formål
Formålet med Gul Index' behandling av personopplysninger er å utføre en oppgave av allmenn interesse, herunder opplysningsvirksomhet og kommunikasjonstjenester, samt bruk av data til markedsføringsformål.

4.0 Typer personopplysninger
De typer personopplysninger som behandles er begrenset til navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Informasjonen i Gul Index kommer fra Brønnøysundregisteret, Telenor, Netcom, myndigheter og andre informasjonsleverandører. For bedriftsoppføringer kan Gul Index krysssjekke informasjon for å sørge for den er mest mulig korrekt, herunder innhente data fra Lindorff, Experian, Eneas og andre kreditt- eller facilityselskaper..

Gul Index retter eller sletter personopplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, forutsatt at tilstrekkelig dokumentasjon fremlegges på at så virkelig er tilfelle. Dette for å oppfylle Personopplysningslovens §1 om tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger.

Gul Index loggfører også anonym informasjon om alle besøkende til www.gulindex.no. Vi gjør oppmerksom på at du selv når som helst kan slette «cookies» ved å følge instruksjonene for sletting av informasjonskapsler i din nettleser.

5.0 Sikkerhet
I henhold til Personopplysningsloven §13 og §14, gjennomfører Gul Index planlagte og systematiske tiltak for å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger.

Gul Index behandler ikke fødselsnummer eller andre sensitive personopplysninger, ref. Personopplysningsloven §9 og §12. Gul Index benytter seg ikke av såkalte «personprofiler» (jamfør Personopplysningslovens §21) og lagrer ingen personlig identifiserbar informasjon om de besøkende til nettstedet.

Gul Index utleverer ikke personopplysninger til tredjeparter.

I henhold til Personopplysningslovens §31 har Gul Index gitt melding til Datatilsynet før behandlingen av personopplysninger trådde til. Gul Index sin virksomhet er ikke konsesjonspliktig.

6.0 Behandlingsansvarlig
Behandlingsansvarlig for personopplysninger hos Gul Index er daglig leder i Gul Index AS, eierselskapet til opplysningstjenesten www.gulindex.no. Gul Index AS har adresse Sandakerveien 99, 0484 Oslo. Daglig leder, representert ved Gul Index Kundeservice, har det daglige ansvaret for å oppfylle Gul Index' plikter etter personopplysningsloven.

Hvis du har flere spørsmål om dette, vennligst kontakt Gul Index Kundeservice.

Tjenester og verktøy